DE VERVANGER VAN UW KUNSTMEST

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN

KUNSTMESTVERVANGER.NL

De website voor uw mineralenconcentraat.

Mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger.

Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Het concentraat moet niet worden verward met spuiwater. Waar spuiwater valt onder de overige meststoffen (net zoals kunstmest), geldt dat  mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Qua werking  zou mineralen concentraat de werking van kunstmest kunnen benaderen en daarmee een deel van de aanvoer van kunstmest kunnen vervangen wat voordeel zou kunnen hebben met betrekking tot de besparing van energie, kosten en grondstoffen. Dan moet het uiteraard wel een vergelijkbare werking hebben, en aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen,  als kunstmest. Daarvoor loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 een zogenaamd pilot project

.installatie opschonen dunne mest

Omgekeerde osmose installatie.

Wie mineralen concentraat aan wil voeren en die mee wil laten tellen als kunstmestvervanger moet een overeenkomst sluiten met een erkende producent en zich eenmalig aanmelden als deelnemer van het pilotproject voordat de eerste vracht mineralenconcentraat op uw bedrijf is aangevoerd.

In deze overeenkomst staan minimaal de volgende onderdelen:

 • naam en relatienummer van de erkende producent
 • naam en relatienummer van de gebruiker
 • verklaring dat de gebruiker het eindproduct mineralenconcentraat afneemt
 • datum en handtekeningen van de producent en de gebruiker

De gebruiker van mineralen concentraat moet, naast de reguliere administratieve verplichtingen, de volgende gegevens bijhouden in de administratie:

 • de oppervlakte en de ligging van de percelen waarop het mineralen concentraat wordt gebruikt;
 • de hoeveelheid mineralenconcentraat die per perceel wordt gebruikt;
 • de voorraad mineralenconcentraat op 31 december van het desbetreffende jaar

Daarnaast zijn binnen de pilot de volgende regels opgesteld voor de verhandeling van mineralen concentraat:

 • Elke vracht mineralen concentraat in het onderzoek moet worden gewogen, bemonsterd,  vervoerd en geanalyseerd op de wijze zoals dit verplicht is voor dierlijke mest.
 • Vervoerder, leverancier en afnemer vullen samen een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) met mestcode 120 en ondertekenen deze. De vervoerder dient het VDM in bij RVO.
 • Vervoer van mineralenconcentraat moet rechtstreeks van de producent naar de gebruiker. Tussenopslag bij een intermediair is niet toegestaan. Opslag op het bedrijf van de gebruiker mag wel. Mengen met andere mest- of afvalstoffen of met een mineralenconcentraat van een andere producent is niet toegestaan.

 


Het belangrijkste voordeel van het gebruik van mineralen concentraat van een deelnemende producent is dat de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet geldt voor het gebruik van mineralenconcentraat. Het mineralenconcentraat telt wel mee voor de gebruiksnormen voor fosfaat en werkzame stikstof. Voor de werkzame stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm tellen de hoeveelheid stikstof en fosfaat voor 100% mee. De stikstofwerkingscoëfficiënt is 100%.

Wie zich niet heeft aangemeld voor het onderzoek of geen contract met een deelnemende producent heeft en wel mineralenconcentraat aanvoert, telt het gebruik van mineralenconcentraat gewoon mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Dat is ook het geval de voorschriften niet worden heeft gehouden.

Voor mineralen concentraat buiten het onderzoek gelden de gebruikelijke regels voor dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralen concentraat dat afkomstig is uit bijvoorbeeld ultrafiltratie. Maak dan dus geen gebruik van mestcode 120.

Dan nog iets over de samenstelling: Hoewel de term mineralen concentraat wellicht de associatie van hoge gehalten oproept, valt dat in de praktijk mee: de samenstelling van mineralen concentraat (gemiddeld over een aantal producenten) bedraagt: 8,0 kg N, 0,2 kg P2O5 en 8,0 kg K2O per ton product.

ALGEMENE VRAGEN

Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Door het onderzoek willen we: beoordelen wat de landbouw- en milieukundige effecten van mineralenconcentraat zijn; beoordelen of deze effecten vergelijkbaar of hetzelfde zijn als die van kunstmest; beoordelen of het mineralenconcentraat voldoet aan de verwachting op het gebied van (chemische) kenmerken, zoals stabiliteit en opname door de gewassen; beoordelen of het concentraat gebruikt kan worden bovenop de gebruiksnorm dierlijke mest, zonder dat dit (extra) risico voor vervuiling (van het milieu) oplevert. Uiteraard wel binnen de gebruiksnorm stikstof en fosfaat; producenten en afnemers van mineralenconcentraat in de gelegenheid stellen de markt voor het mineralenconcentraat te onderzoeken; de borging van de kwaliteit van het mineralenconcentraat beoordelen door het stellen van extra kwaliteitseisen die meetbaar zijn. Het onderzoek loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.
Mineralenconcentraat uit omgekeerde osmose valt onder de regels die gelden voor dierlijke meststoffen. Doet u mee aan het onderzoek en gaat u het concentraat verkopen of vervoeren, dan gelden de volgende regels: Elke vracht mineralenconcentraat in het onderzoek moet u laten wegen, bemonsteren en analyseren. U mag het mineralenconcentraat alleen laten aan- en afvoeren door een intermediaire onderneming die bij ons is geregistreerd als vervoerder en die gebruik maakt van AGR/GPS. Vervoerder, leverancier en afnemer vullen samen het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in en ondertekenen deze. Gebruik mestcode 120. De vervoerder dient het VDM in bij ons. Vervoer van mineralenconcentraat moet rechtstreeks van de producent naar de gebruiker. Tussenopslag bij een intermediair is niet toegestaan. Opslag op het bedrijf van de gebruiker mag wel. Weeg, bemonster en analyseer elke vracht. Mengen met andere mest- of afvalstoffen of met een mineralenconcentraat van een andere producent is niet toegestaan. Voor mineralenconcentraat dat geen deel uitmaakt van het onderzoek gelden de normale regels voor handel en vervoer van dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralenconcentraat na ultrafiltratie.
Doet u mee aan het onderzoek en wilt u het mineralenconcentraat gebruiken? Dan geldt de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet voor het gebruik van mineralenconcentraat dat u afneemt van een deelnemende producent, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorschriften. U moet zich wel houden aan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof. Voor de stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm tellen de hoeveelheden stikstof en fosfaat voor 100% mee. De stikstofwerkingscoëfficiënt is 100%.
Voor het gebruik van mineralenconcentraat gelden dezelfde uitrijdregels als voor dierlijke mest. Heeft u zich niet aangemeld voor het onderzoek en heeft u geen contract met een deelnemende producent, dan telt het gebruik van mineralenconcentraat gewoon mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Dat is ook het geval als u zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. Voor mineralenconcentraat buiten het onderzoek gelden de gebruikelijke regels voor dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralenconcentraat dat afkomstig is uit bijvoorbeeld ultrafiltratie. Maak dus geen gebruik van mestcode 120.
U mag meedoen aan het onderzoek mineralenconcentraat als u: een schriftelijke overeenkomst heeft met een deelnemende producent. Zodra de nieuwe lijst met deelnemers is vastgesteld, wordt de lijst hier gepubliceerd. zich heeft aangemeld voordat de eerste vracht mineralenconcentraat op uw bedrijf is aangevoerd. Gebruikers die zich al eerder hebben aangemeld hoeven zich niet opnieuw aan te melden. In de overeenkomst staan minimaal de volgende onderdelen: naam en relatienummer van de erkende producent naam en relatienummer van de gebruiker verklaring dat de gebruiker het eindproduct mineralenconcentraat afneemt datum en handtekeningen van de producent en de gebruiker Deelnemende producenten hebben een tijdelijke beschikking voor het produceren van mineralenconcentraat. De lijst met deelnemende producenten vindt u in de bijlage onder aan deze pagina. Deze lijst verandert regelmatig. U vindt hier altijd de meest actuele versie. Administratie Als gebruiker van mineralenconcentraat moet u, naast de reguliere administratieve verplichtingen, de volgende gegevens bijhouden in uw administratie: de oppervlakte en de ligging van de percelen waarop u het mineralenconcentraat gebruikt; de hoeveelheid mineralenconcentraat die u per perceel gebruikt; de voorraad mineralenconcentraat op 31 december van het desbetreffende jaar.

Contact

 • Ik heb intresse in het gebruik van minieralenconcentraat
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.